Eskoleia

 

 

PN Om-oss


PN Eskoleia 04

PN Eskoleia 02

PN Eskoleia 01

PN soverom

PN Eskoleia 05

      Eskoleia AS er en attføringsbedrift – en virksomhet i samfunnets tjeneste. Vår misjon er å hjelpe mennesker med begrensninger i valg av yrke over i arbeid. Derfor skal Eskoleia være best på yrkesrelatert veiledning og utvikling av mennesker! 

Dette får vi til gjennom et vellykket samspill mellom våre veiledere, tiltaksdeltakere, samarbeidspartnere og våre ordinære ansatte.

Vi har 3 forretningsområder:

  • Eskoleia personalutvikling
  • Eskoleia barnehage
  • Eskoleia produksjon

Barnehagen og produksjonsavdelingen er ordinære virksomheter hvor Eskoleia sine tiltaksdeltakere kan trene i reelle bedriftsmiljøer. Eskoleia drifter også andre interne treningsarenaer som jobbfrukt, byggservice, kantine mm.

Selskapet ble etablert i 1992 og eies av Eidskog og Kongsvinger kommuner. Vi er en nonprofit organisasjon i samfunnets tjeneste. Vår hovedvirksomhet er attføring, og vi drifter ulike forretningsområder og aktiviteter for utprøving og kvalifisering av våre brukere.

I Eskoleia er vi miljøbevisste i valg av produksjonsmetoder, teknologi og transport. Løsningene vi velger forurenser ikke vårt indre eller ytre miljø. I desember 2011 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert.

STÅLPRODUKTER

ESKOLEIA AS er en norsk produsent av tynnplateprodukter. Vi har over 100 års erfaring med stålproduksjon, og er i dag en moderne bedrift med et 5.000 m2 stort produksjonsanlegg.

Hovedproduktene våre er garderobeskap, i tillegg produserer vi ovner for bad og skip, vaskeri- og hotellvogner, delproduksjon og barnehageinnredning.

I Eskoleia jobber vi etter prinsippene i Lean. Lean betyr slank (strømlinjeformet) og er en filosofi som kommer ifra Japan og bilindustrien. Lean er en filosofi som det kan ta lang tid å innføre, og grunnen til det er at alle i bedriften (fra ledelse til operatør) må arbeide etter samme tankesett. Lean betyr ikke at man skal jobbe hardere – men smartere!

Eskoleias produksjonsavdeling har rundt 40 ansatte. Vi har produksjonsanlegg og kontorer i Kongsvinger og Nord Odal i Hedmark fylke. Distribusjonen av produktene våre foregår via et forhandlernett i Norge, Sverige, Danmark, Island og Tyskland.


ETIKK

Eskoleia er en kompetansebedrift med en viktig rolle i samfunnet. Vi bruker våre ressurser til å dekke behov og forventninger både hos våre kunder og brukere. I tillegg er vi opptatt av å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø sammen med våre ansatte.


KVALITET

Kvalitetspolitikk
Vårt mål er å innfri avklarte forventninger hos alle våre interessentgrupper, men først og fremst hos våre brukere og kunder. Alle i Eskoleia har ansvar for at tjenester og produkter leveres i samsvar med fastlagte prosedyrer og inngåtte avtaler.

Kvalitetsområdet skal være underlagt kontinuerlig forbedring i samsvar med endrede behov og krav fra brukere og kunder.

HMS-politikk
Vårt mål er at virksomheten ikke skal forårsake skade på personer, materiell, fast eiendom, eller på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet skal fremme trivsel og utvikling, og bidra til å begrense de ansattes sykefravær. Helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med øvrige arbeids- og resultatområder i selskapet.

HMS er en del av linjeledelsens resultatansvar.